משכנתא עם ערבים

אם החלטתם לקנות דירה, נכס או חושבים על שיפוץ הבית והוספת חדרים , ואתם נמצאים במצוקה כספית ומצב כלכלי שלא מאפשר זאת משכנתא תהיה הפתרון למצוקה ולמצב הנוכחי שתוכל לספק מזומנים על מנת לבצע אתמה שאתם מתכננים בבית. בגלל האופי שלה אשר היא הלוואה ארוכת טווח המחולקת לתשלומים בהתאם למה שהלווה יוכל לחזיר לפי הכנסתויו, במקביל הבנק דורש ביטחונות לכספיו כלומר מה אם החזר המשכנתא היה בסיכון? מי יבטיח לבנק החזרת הכסף של  המשכנתא במידה ולא יוכל לוקח המשכנתא להחזיר את הכסף .לכן הבנק דורש ערבים למשכנתא . מה זה אומר ערבים ? המילה ערב פירושה האדם שלוקח אחריות במקום אדם אחר במידה שהאדם הזה לא עמד ביעדים שלו הערב אז יהיה חייב להשלים את מה שהאדם הלווה לא הצליח לסיים ולבצע, זה בדרך כלל, ובמקרה של משכנתא הערבים הם אלו שלוקחים אחריות מול הבנק לשלם במקרה והלווה לא הצליח לשלם את התשלום החודשי.

בכדי שהבנק יקבל ערבותם של אנשים  אלה יבקש הצגת כמה מסמכים כמו תלושי שכר או כל מסמך אחר המדווח על הכנסותיהם. בעבר היה חוק המשכנתא במדינה מחייב הימצאותם של ערבים, כיום קיימים אמצעי ערבונות וכלים אחרים להבטחת תשלום חודשי, כמו שיעבוד הדירה או הנכס לטובת אותו בנק, במידה ולא יכל בעל הנכס שלקח משכנתא לשלם תשלומי ההלוואה לבנק, הבנק זכאי לקחת את הדירה לטובתו ולמכור אותה באמצעות כינוס נכסים.

קיים במדינת ישראל חוק הערבים למשכנתאות והלוואות , אשר בנוסח החוק מפורטים כל הסעיפים לשמירת זכויותיו של הערב במידה ויידרש לשלם במקום הלווה ,מסעיפי החוק אחרי התיקון הם:

  •  הערבות תינתן רק לסכום הנקוב בהסכם הערבות
  • קיימת הגבלה על גובה הריבית שבה ניתן לחייב את הלווה
  • הערב יהיה אחראי רק לחלק מהחוב היחסי
  • הבנק לא יהיה זכאי לנקוט צעדים משפטיים נגד הערב בטרם נגבו מהלווה התשלומים.