משכנתא בריבית פריים

כשאומרים משכנתא בריבית פריים אז מתכוונים למשכנתא לא צמודת מדד . משכנתא על בסיס ריבית פריים הינה המשכנתא שקשורה לפריים, שהיא הריבית שמפרסם בנק ישראל בתוספת של 1.5 אחוזים .ריבית זו משפיעה ישירות על הלוואות ובהן על משכנתאות, עלייה בריבית בנק ישראל גורמת לעלייה בריבית הפריים וכתוצאה עלייה בגובה החזר המשכנתא שמתבססת על ריבית הפריים . ריבית הפרים אינה קבועה ומשתנה עם החלטת  הרגלטור בבנק ישראל. במידה והמשק במצב של שגשוג תשלום הריבית יהיה גבוה , ואם המשק במצב של מיתון התשלום יהיה בריבית נמוכה . הריבית עלולה להשתנות מעת לעת וככה גם תשתנה ריבית הפריים . הבאנו דוגמא מציאותית שמראה את השינוי הזה ואיך הוא משפיע על ריבית הפריים : בשנת 2008 ריבית בנק ישראל עמדה על 2.5% +1.5% מרווח הבנקים אז ריבית הפרים היתה 4% ,בשנת 2009 ריבית הפריים בינואר היתה 3.25% ,בפבראור 2.5% ובמרץ 2.25% ובאפריל 2% ירידה משמעותית בריבית . בשנת 2010 התחילה בעלייה מ 2.75% ועד 3.5% ,כיום  ריבית הפרים עומדת על 4%. ובכן מי שיש לו משכנתא מסוג זה בשנת 2008 שילם ריבית נמוכה , לכן גובה החזר המשכנתא היה פחות מהמשוער .

היתרונות של משכנתא לא צמודה (בריבית פריים):

כל אחד יכול לפרוע את המשכנתא מתי שרוצה בלי כנס פרעון מוקדם ובמחירים מוזלים . משכנתא שאינה צמודה למדד ובכן היא מוגנת מפני שינויי אינפלציה חדים שיכולים לגרום להתייקרות המשכנתא למרות שמשכנתא מסוג זה הינה מוגנת מפני אינפלציה חדה אך היא עדיין מלווה בשינויי ריבית

 החסרון במשכנתא מסוג זה הינו שאף פעם לא נדע מה גובה הריבית שיהיה עלינו לשלם לטווח הרחוק ולא נוכל ליהנות מירידת המדד. החיסרון הז נובע מחוסר היכולת לעקוב אחרי השינויים בריבית הפריים, שעלולה לגרום לעליית ההחזר החודשי של המשכנתא .

חיסרון נוסף הוא באי היכולת מליהנות מהיציבות במדד המחירים וזה מפני שריבית הפריים איננה עקבית .