מחשבון משכנתא

שימוש במשכנתא הוא הדרך הרווחת לרכוש בית ולהיות בעליו. משכנתא היא אחת ההלוואות החשובות, הגדולות והממושכות ביותר הנלקחת מהבנק או ממקור חוץ בנקאי, כדי לרכוש בית.
עבור זוגות רבים החזר המשכנתא החודשי הוא הסכום הגבוה ביותר של מוצר או שירות כל שהוא המצוי בסך הצריכה שלהם.

מחשבון משכנתא מהווה חלק בלתי נפרד ממנה. הימצאו של מחשבון משכנתא הוא כלי חשוב מעין כמוהו לתכנון ולקבלת מידע על שיעור ההחזר החודשי ועל התפלגותו לאורך השנים הרבות של החזרי ההלוואה.
כאשר לוקחים משכנתא נושמים עמוק… היות שמדובר במרתון ולא בריצה למרחק קצר, חשוב לוודא כי כושר ההחזר לא ייפגע, חלילה, אם וכאשר יצומצם נפח העבודה של מי מבני הזוג או, חלילה, יישבר מטה לחמו של מי מהם.

מחשבון משכנתא חוסך כסף!

המחשבון מאפשר להיוודע אל הסכום הכולל והסופי של החזר ההלוואה. ניתן לחשב באמצעותו את משך ההחזר על-פי שווי הכסף של התשלומים החודשיים השונים, לרבות הריבית וההצמדה על הסכומים. מחשבון משכנתא מאפשר לאמוד ולחשב את השפעת המרכיבים השונים על גובה ההחזר, כגון: עליית המדד או ירידתו (לא בכל המחשבונים!),חישוב גובה משכנתא שהריבית של ההחזרים עליה אינה קבועה אלא משתנה (צמודה לפריים). שימוש מושכל במכשיר זה – מחשבון משכנתא עשוי לחסוך לכם כסף רב, אשר הסכום שלו עשוי להיאמד בעשרות אלפי שקלים.
לא לוקחים משכנתא בלי מחשבון משכנתא!

מחשבון משכנתא הוא חגורת הביטחון שלכם. בשל גובה ההחזר החודשי של המשכנתא ובשל משך הזמן הרב שהיא אורכת, יש חשיבות עליונה, מכרעת, לתכנון ולחישוב מדויק של מרכיביו השונים.
אם אין לכם ידע לחשב במדויק את גובה ההחזר החודשי בכל משך החזר ההלוואה, התייעצו עם אנשי מקצוע.

הנושא חשוב מכדי להותירו ל' מה שיהיה יהיה'. חשוב לציין, כי יש גורמים המעניקים משכנתא המדגישים את היות מחשבון המשכנתא רק מכשיר לסימולציה שאינו מחייב אותם לגבי אופן החישוב של גובה ההחזר.
לפני לקיחת המשכנתא יש לוודא שהנתונים מוסכמים על דעת נותני ההלוואה ועל מקבליה.

סוף מעשה (לקיחת משכנתא) לא רק במחשבה תחילה אלא גם במחשבון. קחו זאת בחשבון.

 

למידע נוסף ניתן להיעזר באתר MyMortgage.co.il