הקפאת משכנתא

אנשים רבים לוקחים משכנתא. מדובר בהלוואה של סכומים גדולים יחסית, שהחזרתה נפרשת לכמה שנים, בהתאם לחוזה שחותמים מול הבנק. אנשים רבים אינם בקיאים מספיק בנושאים הכספיים ואינם יודעים שמלבד לקיחת והחזרת משכנתא ישנה גם אופציה של הקפאת משכנתא. לפניכם כל מה שרציתם לדעת על הקפאת משכנתא, מתי אפשר להקפיא משכנתא ובמה זה כרוך.

מהי הקפאת משכנתה

 המשכנתא היא תשלום חודשי קבוע. הקפאת משכנתא משמע עצירת התשלומים לפרק זמן מסוים, במידה והאדם נתקל בקושי כלכלי או שינוי משמעותי שעלול להפריע לו בתשלום של משכנתא בצורה סדירה.

 מתי ניתן להקפיא את המשכנתא

 הקפאת משכנתא אפשרית כאשר אדם פוטר מעבודתו בפתאומיות ואין באפשרותו לשלם את המשכנתא. אפשרות נוספת היא בעיות כלכליות שבגינן על האדם לבקש הקפאת משכנתא.

 אם המשכנתא נלקחה על מנת לרכוש דירה, רכב או כל נכס אחר, הרי שכאשר הלווה מוכר את הנכס, הוא יכול להשתמש באפשרות הקפאת המשכנתא עד שימכור את הנכס ויוכל לחזור ולשלם את המשכנתא כרגיל.

 כאשר אתם לוקחים משכנתא, אתם רושמים את הנכס שלכם כערבון. אם אתם מוכרים את הנכס, אפשר להקפיא את המשכנתא ולהציג נכס אחר שאותו תרכשו אליו היא תוצמד.

 על מנת להפיא משכנתא, צריך בראש ובראשונה לדאוג שיש לכם אפשרות כזאת על פי חוזה המשכנתא ולכן כבר בזמן לקיחת המשכנתא, חשוב לוודא שאכן עומדת בפניכם אופציה של להקפיא את המשכנתא במידת הצורך או עקב אילוצים כספיים במצב חירום. בנוסף, כדאי לדבר עם פקידי הבנר על תנאי ההקפאה ולוודא שאכן הבנתם את כל הסעיפים בחוזה.

 מתי כדאי להקפיא את המשכנתא

 הקפאת משכנתא כרוכה בתשלום. כאשר תשלום המשכנתא יוחזר לקדמותו, ההפרשים מההקפאה, המיסים והעמלות יצטרפו לסכום הכולל שאותו עליכם להחזיר בסופו של דבר. למרות שמדובר בהוצאה כספית, ישנם מקרים דחופים שבהם זאת היא למעשה האופציה הזולה והמשתלמת ביותר מכיוון שהקנסות וריבית על אי תשלום משכנתא בזמן הם גדולים למדי ואילו אי תשלום של משכנתא עלול לגרום להעברת הנכס שלכם לידי הבנק.